Vrede is Nu

Our dream is as simple as it is ambitious:
one flame, uniting people, worldwide.

~ WorldPeaceFlame Foundation ~

Olam Haba

Een wereld waarin waarden en idealen bewaarheid worden


Donderdag 2 juli mochten we bij de WereldVredesVlam het koor ‘Olam Haba’ ontvangen.
Het klonk prachtig in de zomerse avond. De teksten van de liederen hebben vaak een spirituele achtergrond of een tekst die bijvoorbeeld gaat over hoe we de wereld een beetje mooier kunnen maken. De prachtige 3- en 4-stemmige melodieën komen uit de vele culturen van over de hele wereld.


het koor Olam Haba bij de WereldVredesVlam in Nijmegen

De naam van het koor is ‘Olam Haba'
Olam betekent: Wereld in brede zin tot onbegrensdheid in ruimte en tijd en Haba is: verwacht/beloofd. Vrij vertaald: "Wereld waarin waarden en idealen gerealiseerd worden". Wij willen door middel van onze muziek daaraan een bijdrage leveren.

En dat is jullie prima gelukt dames.
Daarvoor heel veel dank!

Olam Haba

« terug naar inspiratiepagina «

het monument met de permanent brandende vlam aan de Titushof in Nijmegen