Vrede is Nu

If we have no peace
it is because we have forgotten
that we belong to each other.

~ Mother Theresa ~

proclaimer

Het bestuur van de WereldVredesVlam is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website, en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Mocht u desondanks op deze site een document of pagina tegenkomen waarvan u denkt dat deze onjuiste of verouderde informatie bevat, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs. U kunt reageren per e-mail naar info@wereldvredesvlamnijmegen.org of naar de webmaster van deze website info@vormdelight.nl.

verantwoording

teksten

zijn van de hand van het bestuur van de werkgroep WereldVredesVlam Nijmegen met bijdragen van onder andere Lucie Sarink, Hans Wentink, Vera Ros, Marloes Bruckwilder, Peter Ybeles Smit, Don Vermeulen, Henk Smaling, Ezra Davidson en Anita van Kempen

foto's

Vera Ros, Wilco Dragt, Anita van Kempen, WorldPeaceFlame Foundation, Marloes Bruckwilder en Don Vermeulen.

webdesign

Anita van Kempen, vormdeLight

inspiratie

Voor onze inspiratiepagina zijn we veel dank verschuldigd aan Anna Lammers.

met bijdragen van

Hein Stufkens, Leo Fijen, Maria Martens, Vera Ros, Kees Waaijman, Angelique Krüger, WorldPeaceFlame Foundation