Vrede is Nu

Our dream is as simple as it is ambitious:
one flame, uniting people, worldwide.

~ WorldPeaceFlame Foundation ~

De ‘Weg van Vrede’ loopt langs vredesgedachten – welvaart – gerechtigheid – vrijheid

Anthoon Budel las over de Weg van Vrede op donderdag 5 maart 2015 bij de WereldVredesVlam.


De roep om vrede is van alle tijden …
In de vorige eeuw gingen we de straat op en riepen; “alle wapens de wereld uit” Ooit lazen wij in de oudtestamentische verhalen: En zij zullen zeggen; dan smeden wij onze zwaarden om tot ploegijzers, en oorlogen leren zij niet meer!

De roep om vrede is van alle tijden …
En toch moeten wij steeds weer opnieuw beginnen, omdat wij oorlog en gruwelijkheden blijven meemaken. …. Er is veel over vrede en veiligheid te zeggen, er is echter veel meer ‘aan vrede te werken’, aan vrede te doen, dagelijks om ons heen. Dat is ook de zin van het hier samen komen, rond de Vredesvlam.

Er is veel voor vrede te doen …
Om te beginnen bij onszelf, ieder van ons op haar of zijn plek, in het wereldje waarin wij leven. Door eenvoudigweg ‘de wil tot vrede’ uit te spreken, naar elkaar toe. “Ik wil vrede” Ik wil meewerken aan vrede, en alles wat binnen mijn vermogen ligt zal ik inzetten, om vrede te bewerkstelligen en te behouden.

Er is veel aan vrede te doen …
Laten we beginnen met ophouden te zeggen, ‘wij kunnen niets doen’. Oorlogen en conflicten staan bijna altijd wel in relatie met ons, met de werkelijkheid waarin wij leven. Laten we simpelweg beginnen door de woorden uit te spreken, ‘ja ik wil’ vrede. Ook al is onze bijdrage nog zo gering, ieder van ons kan hierin een positieve houding aannemen. Te beginnen in de eigen omgeving, ook al is die nog zo klein.

Ook al is jouw aandeel nog zo gering, vele handen maken licht werk, is een bekend gezegde, samen met ‘elkaar’ wordt het zichtbaar. ‘Jouw vredesgedachte’, jouw vaardigheid daarin, zal ‘allen’ helpen ‘vrede’ zichtbaar te maken.

De roep om vrede is van alle tijden … en hoorbaar!
Op alle plaatsen, ook in Nederland, ook in Nijmegen rond de Vredesvlam. Laten we beginnen dit met ‘allen samen’ uit te spreken; we gaan doen wat we kunnen, fijn dat je er bent en mee wilt doen. Laten we elkaar vrede toewensen met de belofte; ‘ik zal er zijn’ als het nodig is, om samen ondersteuning te geven aan ‘vredesactiviteit’. Met ‘elkaar’ in gesprek gaan, want een ieder kan mee doen, van groot tot klein, van rijk tot arm …

Laten we bewakers van vrede zijn
Vrede moet je doen
Vrede maak je samen

"Oorlog en strijd komen van twee kanten; vrede ook!"
"Laten we instrument van Vrede en Veiligheid zijn".
Laten we bewakers van vrede zijn.

La Lucas

« terug naar inspiratiepagina «

het monument met de permanent brandende vlam aan de Titushof in Nijmegen